Hermed indkaldes til grupperådsmøde for Stjerne Gruppe Husum

Søndag, den 15. januar 2023 i Forsamlingshuset kl. 14:00

 

Kære spejder

Vi starter snart ind i et nyt spejderår. Vi er genstartet med en lille ulveflok og vil gerne få gang i traditionerne igen. Vi holder året nytårsstarten søndag den 15.01.2023 kl 14:00 til ca. 16:00 i forsamlingshuset i Hatsted. Jeg håber at forældrene bakker op omkring deres børn og deltager ligeledes i hele arrangementet. Vi skal i år finde frem til hvordan vi fremadrettet vil arbejde. De sidste valg har været en stykke tilbage og de seneste grupperådsmøde blev aflyst.

 

Dagsorden:

 • Familiegudstjeneste
 • Nytårstale
 • Aktivitet, vi lærer hinanden at kende og definerer spejder
 • Grupperådsmøde i henhold til §19 af vedtægterne
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens og enhedernes beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og revisorernes udtalelse
  4. Vedtagelse af budget for indeværende år, samt fastsættelse af kontingent
  5. Valg til bestyrelsen af:
   1. i lige år: formand og kasserer (blev ikke valgt sidste år, skal vælges)
   2. i ulige år: næstformand
 • tre medlemmer til bestyrelse
 • Valg af to revisorer

   

  Med venstre hånd på ledernes vegne.

   

  Markus Hausen

   

  Visits: 147