Stjerne Gruppe Husum har gennem året haft mange aktiviteter og tiltag. Året startede som sædvanligt med nytårsstarten hvor vi var cirka 60 deltagere. Her var det en ære, at DSS æresmedlem Peter Bang var tilstede. Han blev æret for at være spejder i 60 år.

Ledersituationen har forandret sig en lille smugle. Vores to tropsassistenter har siden sommerferien mere travlt på skoleplan, så de hjælper til ved arrangementer, men kan ikke fortsætte med det daglige arbejde. Her en stor tak for deres indsats. Flokken har siden sommerferien fået glæde af, at Clara er behjælpeligt hist og her så floklederne får en opbakning her.

Gennem året har vi holdt regelmæssige flok og tropmøder med bål, pionering, patruljeaktiviteter og løb. Ud over dette har vi fået et fint samarbejde med SSF hvor vi stof fælles for arrangementer som Sankt Hans, en gril eftermiddag, påskeklip og julebagning.

Årets gruppetur gik til Tydal hvor der var aktiviteter både inde, ude og om natten.

Flokturen gik i år til Fredrikstad, her har flokken haft glæde af, at kunne opleve mange spændende ting, blandt andet en gudstjeneste på vandet med mange både. Desuden havde de her også kontakt til de tyske spejdere i området.

Sommerlejren gik selvfølgeligt til Sønderborg med strålende vejr og mudrede veje.

Inden sommerlejren rigtig gik i gang har vi fået moderniseret vores hjemmeside, så man kunne følge os dag for dag på spejdernes lejr.

Året sluttede som altid med vores julehygge, hvor alle spejder og ulve i fællesskab laver lege og spil.

 

Visits: 215