Hermed indkaldes til gruppemøde for Stjerne Gruppe Husum
Søndag, den 12. januar 2020 i Forsamlingshuset kl. 14:00. Nærmere se bilag

Dagsorden:
1) Familiegudstjeneste ved Henriette
2) Nytårstale
3) Overrækkelse af mødeknapper og årsstjerner
4) Gruppemøde
a) Valg af dirigent og referent
b) Beretning fra grupperådsformanden
c) Regnskab
d) Fastsættelse af kontingent
e) Valg af grupperådet (bestyrelse):
Der står til valg: Kasserer , grupperådsformand, tre
medlemmer til bestyrelsen
f) Valg af 4 repræsentanter til korpsrådsmøde samt
stedfortræder
g) Valg af to revisorer
5) Spejderåret 2019 i billeder (enhedernes beretning)
6) Kommende sommerlejr
7) Evt.

Visits: 223