Stjerne Gruppe Husum holdt traditionen tro nytårsstart sammen med det årlige gruppemøde.
Der var i alt 53 fremmødte, hvilket vi var rigtig glade for.

Referat fra gruppemødet 14.01.2018

14:00-16:30

Dagsordenspunkter:

 • Familiegudstjeneste ved præst Ulrich Vogel
  • Der var fremmødt 53 medlemmer som deltog i gudstjenesten og i det efterfølgende gruppemøde.
 • Nytårstale
  • Nytårstale ved gruppelederen
 • Overrækkelse af mødeknapper og årsstjerner:
  • Mødeknapper og årsstjerne blev uddelt.
  • Noget til at fremhæve er, at Anja Andresen blev æret for 25 år
 • Valg af dirigent og referent
  • Markus Hausen leder gennem mødet
 • Beretning fra grupperådsformanden
  • Blev holdt af gruppelederen, da grupperådsformanden var forhindret i at holde beretningen.
 • Regnskab:
  • Regnskabet blev præsenteret og revisionen havde ikke nogen kommentarer. Kassereren anmærker, at der desværre ikke blev opkrævet kontingent i år, derfor er den sidste opkrævning på 2 års medlemskab. Revisorerne Annika Bock og Katharina Knox har kontrolleret regnskabet. Annika har fået indblik i bilagene og kassen blev talt op. Katharina Knox var forhindret i deltagelse men havde telefonisk ingen kommentarer. Hun har aftalt en dato med kassereren for at gennemgå bilag m.m. Under forbehold, at Katharina godkender regnskabet og bilagene, godkender forsamlingen enstemmig med en afholdelse regnskabet.
 • Fastsættelse af kontingent:
  • Uforandret 40 €
 • Valg af grupperådet (bestyrelse):
  • Ingen ønsker en skriftlig afstemning.
   Der står til valg:
  • Kasserer: Daniel Lies er valgt uden modstemmer og uden afholdelser.
  • Grupperådsformand: Anna Griet Hansen er valgt uden modstemmer og uden afholdelser.
  • Tre medlemmer til bestyrelsen: Nicole Wackernagel, Dorthe Nicolaisen og Kirsten Schumacher er valgt uden modstemmer og uden afholdelser.
 • Valg af 4 repræsentanter til korpsrådsmøde samt stedfortræder:
  • Gruppemødet vælger, at kompetencen overgår til grupperådet. Grupperådet delegerer deltagerne til korpsrådsmødet.
 • Valg af to revisorer: Katharina Knox og Annika Bock er valgt ved afholdelse af kassereren.

 

 • Spejderåret 2017 i billeder (enhedernes beretning)
  • Der kommer en kort beretning om spejdernes lejr. De daglige aktiviteter og flok aktiviteterne var med i gruppelederens beretning.
 • Kommende sommerlejr
  • Går til Kandersteg. Der gøres opmærksom på madlavning over trangia.
 • Evtuelt:
  • Ingen ønsker ordet.

 

Gruppebestyrelse
Formand Anna Griet Wessels
Næstformand Inga Lilge
Kasserer Daniel Lies
Gruppeleder Markus Hausen
Medlem Nicole Wackernagel
Medlem Dorthe Nicolaisen
Medlem Kirsten Schumacher

Visits: 331